სიახლეები
13
ივნი

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინარული კოლეგიის ოფიციალური ვებსაიტის პრეზენტაცია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ოფისში

2014 წლის 13 ივნისს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ოფისში გაიმართა იდეა დიზაინ ჯგუფის მიერ შექმნილი ვებსაიტის პრეზენტაცია

ვრცლად
04
ივნი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტო გეგმავს ცენტრალიზებული გეოსაინფორმაციო სისტემის დანერგვას. 

აღნიშნული პროექტის განსახორციელებლად, გარემოს ეროვნულ სააგენტოში დაიგეგმა ტრენინგი, რომელიც ითვალისწინებს სერვერული და ვებ გის-ის, ასევე მონაცემთა მართვის საკითხების სწავლებას სააგენტოს ტექნიკური პერსონალისათვის.  იდეა დიზაინ ჯგუფის ექსპერტებმა შეიმუშავეს შესაბამისი სასწავლო კურსი, რომელიც ეკითხება სააგენტოს 20-მდე თანამშრომელს. 

 

ვრცლად
ჩვენს შესახებ
idea design group

ჩვენი სპეციალიზაცია:  

– IT კონსალტინგი

– სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფა

– ვებ პროგრამირება

– ვებ დიზაინი

– მობილური აპლიკაციები

– გეოსაინფორმაციო სისტემები (გის)

– კარტოგრაფია

– გის ანალიზი

– სწავლება და ტრეინინგი

– საველე აზომვები და მონაცემთა შეგროვება

 

 

დამატებითი მომსახურება ჩვენი პარტნიორების დახმარებით: 

 

– ბეჭდვა

– ტოპოგრაფიული და საკადასტრო აზომვები

– დისტანციური ზონდირება (LiDAR - ლაზერული სკანირება, აერო ფოტოგადაღება)

– დაფარული ობიექტების ძიება დეტექტრებისა და გეოფიზიკური რადარების გამოყენებით

– შენობა-ნაგებობების თერმოგრაფიკული კვლევა