სიახლეები
23
მაის

ელექტრონული პროგრამა „Case Bank”, რომლის მეშვეობითაც იურიდიული დახმარების სამსახური გაწეული მომსახურების სტატისტიკას აწარმოებს, დაიხვეწა და საზოგადოებრივი ადვოკატებისათვის უფრო კომფორტული გახდა.

ვრცლად
07
აპრი

კერძო პრაქტიკის მქონე ადვოკატები, რომლებიც, იურიდიული დახმარების სამსახურის „მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრში“ ირიცხებიან და მოქალაქეებს უფასოდ ემსახურებიან, ელექტრონულ პროგრამაში – „Case Bank”-ში მუშაობის უნარ–ჩვევებს ეუფლებიან.

ვრცლად
ჩვენს შესახებ
idea design group

ჩვენი სპეციალიზაცია:  

– IT კონსალტინგი

- დიზაინი & ბრენდინგი

– სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფა

– ვებ პროგრამირება

– ვებ დიზაინი

– მობილური აპლიკაციები

– გეოსაინფორმაციო სისტემები (გის)

– კარტოგრაფია

– გის ანალიზი

– სწავლება და ტრეინინგი

– საველე აზომვები და მონაცემთა შეგროვება

 

 

დამატებითი მომსახურება ჩვენი პარტნიორების დახმარებით: 

 

– ბეჭდვა

– ტოპოგრაფიული და საკადასტრო აზომვები

– დისტანციური ზონდირება (LiDAR - ლაზერული სკანირება, აერო ფოტოგადაღება)

– დაფარული ობიექტების ძიება დეტექტრებისა და გეოფიზიკური რადარების გამოყენებით

– შენობა-ნაგებობების თერმოგრაფიკული კვლევა