პროექტები

Museum Hotel-ისთვის ექსკლუზიურად დამზადდა თბილისის ინგლისურ და რუსულენოვანი ტურისტული რუკა

თბილისის ტურისტული რუკის სპეციალური გამოშვება დამზადდა Museum Hotel-ის ვიზიტორებისთვის, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება მათვის 2016 წლის დეკემბრიდან.

დამკვეთი: Museum Hotel 

ვრცლად
Radisson Blu Iveria-სთვის თბილისის ინგლისური და რუსულენოვანი რუკების სპეციალური გამოცემა

 იდეა დიზაინ ჯგუფმა სპეციალურად Radisson Blu Iveria-ს ვიზიტორებისთვის დაამზადა   თბილისის ტურისტული რუკის სპეციალური გამოშვება, რომელიც 2016 წლის დეკემბრიდან უფასოდ გადაეცემათ Radisson-ის სტუმრებს.

დამკვეთი: Radisson Blu Iveria

ვრცლად
თბილისის ინგლისურენოვანი და რუსულენოვანი ტურისტული რუკის შექმნა.

 იდეა დიზაინ ჯგუფის ბრენდული თბილისის დასაკეცი ტურისტული რუკა თანამედროვე დიზაინისა და კარტოგრაფიის სტანდარტების დაცვით, რომელიც წარმოუდგენს ტურისტებს ერთის მხრივ, ჩვენი ქალაქის მიმზიდველობას და მეორეს მხრივ, გაუადვილებს თბილისში გზის გაკვლევას და ყველაზე საუკეთესო მხრიდან დანახვას.

ვრცლად
კოოპერატივი "კონას" ბრენდინგი

დამკვეთი: კოოპერატივი "კონა"

ვრცლად
საწარმო "ალაზნისთავის" ბრენდინგი

დამკვეთი: საწარმო "ალაზნისთავი"

ვრცლად
ააიპ ბრიჯი - ორგანიზაციის ოფიციალური ვებსაიტის დამზადება

დამკვეთი : ააიპ ბრიჯი - ინოვაცია და განვითარება

ვრცლად
ENEMO - ორგანიზაციის ვებსაიტის ექსკლუზიური დიზაინების შექმნა და დეველოპმეტი

დამკვეთი : არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება”

ვრცლად
ბრიტანული წიგნისთვის A Walk By the Sea by John Brant Chatterton საილუსტრაციო რუკების დამზადება

დამკვეთი : ჯეიბი ჩატერტონი და ასოციაცია JB Chatterton and Associates (ბირმინჰემი, დიდი ბრიტანეთი)

ვრცლად
Event 42 ორგანიზაციის ლოგოსა და ვებსაიტის დიზაინი

დამკვეთი : Event_42 (ღონისძიებების მომზადების ორგანიზაცია)

ვრცლად
„ელ ფი ეი“ (LPA) კომპანიის ოფიციალური ვებსაიტის შექმნა

დამკვეთი : იურიდიული კომპანია „ელ ფი ეი“ (LPA)

ვრცლად
დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული გზების ელექტრონული ციფრული რუკების და ერთიანი გეომონაცემთა ბაზის მომზადება

დამკვეთი : აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

ვრცლად
ინგლისის აღმოსავლეთ სანაპიროს ეროზიის რისკის შეფასება გეოსაინფორმაციო სისტემაში

დამკვეთი : ჯეიბი ჩატერტონი და ასოციაცია JB Chatterton and Associates (ბირმინჰემი, დიდი ბრიტანეთი)

 

ვრცლად
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის საბავშვო ვებპორტალის შემუშავება

კლიენტი: საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

დონორი: კავშირი მდგრადი განვითარებისათვის  – “ეკოხედვა/ECOVISION” არასამთავრობო ორგანიზაცია

ვრცლად
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის, ბორჯომის ნაკრძალისა და ნეძვის აღკვეთილი საზღვრის დადგენა

დამკვეთი: სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება

მოკლე აღწერა: ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის (მიახლოებითი ფართობი 61 235 ჰა მიახლოებითი პერიმეტრი 367კმ), ბორჯომის ნაკრძალისა (მიახლოებითი ფართობი - 14 820 ჰა მიახლოებითი პერიმეტტრი - 73 კმ) და ნეძვის აღკვეთილის (მიახლოებითი ფართობი - 8 991 ჰა მიახლოებითი პერიმეტრი - 65 კმ) საზღვრის დადგენის (დელიმიტაცია), დემარკაციის და მიწის რეგისტრტაციისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება

ვრცლად
ვებ გეოსაინფომრაციო სისტემის შექმნა და ინტეგრაცია შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში"

დამკვეთი: შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი

მოკლე აღწერა:  საპილოტე ტერიტორიის საველე მონაცემთა დაზუსტება, რუკების დიზაინი, გეომონაცემთა სისტემის შემუშავება ვებპლატფორმაზე, მისი ინტეგრაცია ბილინგისა და სხვა საინფორმაციო სისტემებთან

ვრცლად
ყინწვისის მამათა მონასტრის ტერიტორიის ტოპოგეოდეზიური აგეგმა

დამკვეთი : კულტურის და  ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

ვრცლად
ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო ცენტრის ტერიტორიის 3D რუკა

დამკვეთი: საგამოფენო ცენტრი ექსპო ჯორჯია

ვრცლად
არასამთავრობო ორგანიზაცია "არბიტრაჟის ინიციატივა _ საქართველოს" ვებგვერდი

კლიენტი: არბიტრაჟის ინიციატივა _ საქართველო

დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) „მართმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროგრამა“ (JILEP)

ვრცლად
შპს. „ლ.ვ. სტანდარტ ჯგუუფი საქართველოს“ კორპორატიული ვებ საიტი

კლიენტი:  შპს. „ლ.ვ. სტანდარტ ჯგუუფი საქართველო“

ვრცლად
United Nations in Georgia ოფიციალური ვებსაიტი

დამკვეთი: გაერო საქართველოში

ვრცლად
ხელოვან ლელა ჯაჯანიძის საიმიჯო ვებ საიტი

კლიენტი:  ხელოვანი - ლელა ჯაჯანიძე
 

ვრცლად
ანტიკურობის რეცეფცია ქართულ ლიტერატურაში

დამკვეთი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად
მწვანე ალტერნატივას ოფიციალური ვებ საიტი

კლიენტი:  არასამთავრობო ორგანიზაცია "მწვანე ალტერნატივა"
დონორი:  HURIDOC
 

ვრცლად
დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის ვებსაიტი

დამკვეთი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვრცლად
ურბანული ტრანსპორტის მართვის გეოსაინფორმაციო სისტემის შექმნა

კლიენტი:  საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

დონორი:  აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

ბიუჯეტი:  550 000 აშშ დოლარი

პარტნიორი:  Eptisa Engineering Services

ვრცლად
საქართველოს სასამართლოების საერთო ვებ პორტალი www.court.ge

კლიენტი:  საქართველოს საერთო სასამართლოები
დონორი:  The Norwegian Mission of Rule of Law Advisers to Georgia (NORLAG)

ვრცლად
მარაბდა-კარწახის რკინიგზის ოფიციალური ვებ საიტი

კლიენტი:  შპს "მარაბდა-კარწახის რკინიგზა"

 

 

ვრცლად
ქალაქ თბილისი სცენარი (მიწისძვრის საშიშროებისა და რისკის შეფასება)

კლიენტი:  საქართველოს გეოფიზიკის ინსტიტუტი

დონორი:  გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

ვრცლად
ურბანული წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების მართვის გეოსივრცითი სისტემის აგება

კლიენტი:  საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

დონორი:  აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

ბიუჯეტი:  750 000 აშშ დოლარი

პარტნიორი:  Eptisa Engineering Services

 

ვრცლად
ინსტიტუტის ოფიციალური ვებსაიტის სამართავი პანელისა და ფაგების მონაცემთა ბაზის შემუშავება

დამკვეთი: გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოლოგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი

ვრცლად
ფილიპე გრეჩულევიჩის საიმიჯო ვებსაიტი

კლიენტი: მხატვარი ფილიპე გრეჩულევიჩი

ვრცლად
ტრანს-სასაზღვრო მდინარეების მონიტორინგი II ფაზა, მდინარე მტკვრის აუზისთვის - საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი

კლიენტი:  საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო

დონორი:  ევროკავშირი, ტასისი

ვრცლად
იურიდიული საქმისწარმოების მართვის საინფორმაციო სისტემა - CaseBank

კლიენტი:  საქართველოს იურიდიული დახმარების სამსახური, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, თბილისელების ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა სახლი

დონორი:  ფონდი "ღია საზოგადოება -  საქართველო" (OSGF), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI), გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

ვრცლად