კარტოგრაფია

უკან

კარტოგრაფია

ჩვენ გთავაზობთ უმაღლესი კვალიფიკაციის კარტოგრაფების მომსახურებას სხვადასხვა სახის რუკების დიზაინისათვის.  შესაძლებელია საბაზო რუკის (ზოგადი რუკა), ფიზიკური რუკის, ტოპოგრაფიული რუკის, ადმინისტრაციული დაყოფის რუკის, საგზაო რუკის ან სხვადასხვა თემატური რუკების შექმნა, რომელიც გამოსახავს კონკრეტული პროექტის მონაცემებს.  

ანალიტიკური რუკების მეშვეობით შეიძლება გის ანალიზის შედეგების წარმოდგენა.

დაკავშირებული პროექტები: