საველე აზომვები და მონაცემთა შეგროვება

უკან

საველე აზომვები და მონაცემთა შეგროვება

მრავალი პროექტის ფარგლებში, აუცილებელია ველზე მონაცემების შეგროვება (ინვენტარიზაცია).  უახლეს ინფორმაციასთან წვდომა, მნიშვნელოვანი ფაქტორია მონაცემების მართვის პროცესის წარმატებისათვის ნებისმიერ ორგანიზაციაში.

ჩვენ გვყავს ველზე მომუშავე სპეციალისტებისა და მენეჯერების ჯგუფი, რომელსაც გააჩნია სხვადასხვა ტიპის საველე სამუშაოების დაგეგმვისა და ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება.