გეოსაინფორმაციო სისტემები (გის)

უკან

გეოსაინფორმაციო სისტემები (გის)

გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (გის) არის სისტემა რომელიც გვეხმარება გეოგრაფიული მონაცემების შეგროვებაში, შენახვაში, მართვაში, ანალიზში და ვიზუალურ წარდგენაში.

ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა სახის სამაგიდო, სერვერულ, ვებ და მობილურ გის გადაწყვეტილებებს მრავალ სფეროში, მათ შორის:  გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მართვა, სოფლის მეურნეობა, ურბანული დაგეგმარება, კომუნალური ქსელები და ინფრასტრუქტურა, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება და თავდაცვა, ჯანდაცვა და განათლება, სატრანსპორტო ქსელები.