მობილური აპლიკაციები

უკან

მობილური აპლიკაციები

მობილური აპლიკაცია არის სმარტფონებისა და პლანშეტური კომპიუტერებისათვის შექმნილი პროგრამა.  ჩვენ ვქმნით როგორც დამოუკიდებლად მომუშავე მობილურ აპლიკაციებს, ასევე მობილურ აპლიკაციებს, რომლებიც დაკავშირებულია არსებულ სამაგიდო ან ვებ აპლიკაციებთან და განავრცობს მათ შესაძლებლობებს ველზე - მონაცემებთან წვდომის ან მათი შეგროვების/რედაქტირების კუთხით.  

დამატებით, ჩვენ ვმუშაობთ პიროვნული და ორგანიზაციების განვითარების საინფორმაციო სისტემის შექმნაზე, რომელიც მოიცავს ვებ პორტალსა და მასზე მიბმულ მობილურ აპლიკაციებს.  აღნიშნული სისტემა დაეხმარება კერძო პირებსა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს საკუთარი ამოცანების და მონაცემების მართვაში, ანალიზში და განვითარების შემდგომ დაგეგმარებაში.